Fiscaal voordeel voor werkgevers

De overheid stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassage maakt daarom deel uit van deze investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd. De uiteindelijke kosten van de stoelmassages zullen hierdoor een stuk lager uitvallen.

Voorwaarden De werkgever moet hiervoor voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst

  • Je hebt als werkgever een ARBOplan
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat ARBOplan
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Veranderingen 2015 Als er niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan dan wel ten koste van de 1,2% vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Met ingang van 1 januari 2015 is voor alle werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel regelt. Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag je als werkgever je personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is dus niet langer meer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan nu bedrijf breed.Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

EU Subsidie aanvragen Door de Overheid worden EU-subsidies aan bedrijven en instellingen toegekend voor massage-pilots op de werkplek, met het doel het ziekteverzuim terug te dringen. De subsidie kan oplopen tot 100% van de kosten stoelmassage. Het traject van een subsidieaanvraag wordt echt rendabel bij een groot aantal periodieke massages. Dit in verband met de complexiteit en duur van een aanvraag.

Vooruitzicht 2016 Minister Asscher  (Sociale Zaken) heeft in het najaar 2015 aangegeven dat hij subsidie wil verstrekken aan bedrijven wanneer  deze investeren in het langer gezond, gemotiveerd en goed inzetbaar houden van hun personeel.