Chronisch Vermoeidheidssyndroom CVS

moeMoe zijn hoort bij het leven. Het is een mechanisme in het lichaam dat je laat weten dat je het wat rustiger aan moet doen, zodat je lichaam zich weer kan recupereren. Het kern symptoom van wat in de Westerse Geneeswijzee Chronisch Vermoeidheidssyndroom of CVS wordt genoemd is excessieve vermoeidheid zonder aanwijsbare reden die langer dan 6 maanden aanhoudt. Daarnaast heeft men vaak last van minimaal 4 van onderstaande klachten:

*spierpijnen over het gehele lichaam *pijnlijke gewrichten *mentale dufheid *een pijnlijke keel *gezwollen  lymfe klieren * hoofdpijnen *slaap stoornissen * moeilijk herstel  van vermoeidheid.

Binnen de Westerse geneeswijze wordt vaak gewezen naar virale en/of stress oorzaken en hormonale problemen.

De Chinese klassiekers binnen de Chinese Geneeswijze zoals de Huang Di Nei Jing  en de Su Wen wijzen op gerelateerde symptomen die worden omschreven als vermoeidheid en zwakte. Zwaartegevoel in het lichaam en moeite de ledematen te bewegen. Je kunt in de klassiekers 4 aspecten terug vinden.

Uitputting van het lichaam In de Su Wen wordt gesproken over de 5 uitputtingen van het lichaam: langdurig kijken schaadt het hart/bloed, te veel liggen schaadt Qi, te veel zitten schaadt spieren, te veel staan schaadt botten en langdurig wandelen schaadt de pezen. Deze overbelastingen veroorzaken onder andere oververmoeidheid. Als we de huidige werknemer beschouwen, die 8 of meer uur per dag zittend achter een computer of tablet scherm doorbrengt of sommige mensen met een staand beroep, dan kun je je voorstellen dat men na geruime tijd een of enkele van bovenstaande uitputtingen kan oplopen.

Mentale uitputting De Ling Shu belicht de mentale invloed van uitputting en geeft aan dat te veel overbelasting van de Shen die de ‘ besturende geest van het hart’ herbergt, verstoring in de Hun (intuïtieve geest van de lever) , Po (moed en dapperheid van de long), Zhi (wil en wilskracht van de nier) en Yi (intellect van de milt) veroorzaakt. In veel Oosterse culturen wordt de connectie en de invloed van de geest op het lichaam onderschreven. In de huidige maatschappij zien we door de toegenomen eisen op mentaal gebied, dat men wordt overbelast, met onder andere chronische vermoeidheid en andere gerelateerde aandoeningen als gevolg.

Ontregeling van het levensritme De Su Wen schrijft in verschillende hoofdstukken over de relatie tussen de menselijke vitale energie en de relatie met de natuurlijke omgeving. En ook over de ontregeling van het levensritme waardoor het lichaam vermoeid en verzwakt raakt.  De mens, zo zegt Huang Di, wordt gevormd en gevoed door de 4 seizoenen. Lente, Zomer, Herfst en Winter. Hij beschrijft ook het Yin/Yang principe en de veranderingen van Yange energie, in een dag, die zijn ritmes heeft. Het Yang Qi in het lichaam is als de zon. Zoals de zon in de ochtend in het Oosten oprijst, zo rijst het yang qi in het lichaam zich naar het lichaamsoppervlakte en opent de poriën.  Om 12 uur bereikt het yang zijn hoogtepunt.  Als de zon ondergaat  beweegt de yang qi zich naar binnen waardoor de poriën sluiten. Het is af te raden om zich dan aan extreem lichamelijke activiteit over te geven. En als de mens deze ritmes niet volgt, ontstaan er problemen met de Ying Wei. Ik moet altijd even fronzen als ik bedenk dat veel  mensen, zeker in de winter, na het werk, laat eten en daarna nog naar de gym gaan of gaan rennen of andere sporten doen. Terwijl het raadzaam is om als het donker wordt activiteit af te bouwen en je voor te bereiden op de nacht.

Verkeerd dieet Huang Di vermeldt in de Su Wen ook dat Yange energie moet worden beschermd door Yinne energie. Dit kan o.a. negatief beïnvloedt worden door een verkeerd dieet. Ten aanzien van de 5 smaken wordt vermeld: te veel zuur veroorzaakt een over activiteit van de lever en een onder activiteit van de milt. Te veel zout verzwakt de botten en veroorzaakt kramp en vermindering van spierweefsel en stagneert ook het hart qi. Te veel zoet maakt het hart onrustig en verbreekt de samenwerking met de nieren. Te veel bitter verstoort de transformatie en transport van de spijsvertering en bemoeilijkt de spijsvertering in de maag. En te veel scherpe smaak verzwakt de spieren en pezen. Tegenwoordig kunnen we niet om de steeds slechter wordende kwaliteit van voeding en voedingsgewoonten heen.  Niet in het minst door allerlei toevoegingen aan, maar ook raffinage van voedsel. Hierdoor ontstaan dus ook verstoringen in het spijsverteringssysteem met als gevolg degeneratie van het lichaam en lichamelijke problemen door verzwakking van energie en bloed.

De rol van de Lever en het hout element Vanuit de Chinese geneeswijze gezien is Lever Qi stagnatie de meest  voorkomende oorzaak van ziekte.  De lever reguleert de *Qi beweging ofwel de beweging van de energie binnen het lichaam, * 7 emoties zijnde woede, vreugde, piekeren, verdriet, bezorgdheid/melancholie, angst en vrees welke ook gerelateerd zijn aan de Shen, Hun, Po, Zhi en Yi. *Qi, Xue en Jin Ye balans. Vrij vertaald de balans tussen energie, bloed en lichaamsvloeistoffen. Als de lever langdurig gestagneerd is volgt uitputting en oververmoeidheid. De lever controleert de pezen en de pezen staan onder controle van de gewrichten. Zeer langdurige Lever Qi stagnatie zal op den duur pijn en zwakte in de spieren, pezen en gewrichten als gevolg hebben.

De rol van de Milt en het aarde element Vermoeidheid, mentale dufheid, plum pit qi, gezwollen lymfe klieren, overgewicht of zwaarte gevoel in het lichaam Bovengenoemde problemen zien we wanneer de Milt niet meer goed zijn transformerende functie uit kan oefenen, waardoor afval als ‘flegma en damp’ het organisme gaan verstoren. Dit kan het gevolg zijn als – vanuit de 5 elementen theorie – Hout het Aarde element over-controleert door langdurige Lever Qi Stagnatie. Interne hitte wordt veroorzaakt door de wrijving met dit afval. Maar ook langdurige slechte eetgewoontes kunnen de Milt in de war sturen met als gevolg accumulatie van damp en flegma.

Bovengenoemde damp en flegma kan ook resulteren in hitte en toxiciteit in het lichaam. Waarbij je dan ook nog lichte koorts en opvliegers kunt zien.

Bij Milt leegte zie je oververmoeidheid en zwaarte in de ledematen, met slechte eetlust, opgezwollen maag, losse ontlasting en koude ledematen.

De rol van de Nieren en het Hart ofwel het water- en vuur element. De nieren zijn de zee van merg. Een leegte veroorzaakt duizeligheid, geluid in de oren, pijnlijke/zwakke onderrug / knieën. Maar ook koude sensatie in het lichaam, frequent plassen, kortademigheid die verergert door bewegen, impotentie of onregelmatige menstruatie zijn problemen die op een Nier Yin of Yang leegt wijzen.

Als daar nog slaapproblemen, opvliegers, nachtzweten en irritatie bij komen, dan zie je dat interactie van de Nieren en het Hart verstoort is. Ik zie een direct verband tussen de overdaad van suikers in onze voeding en wat dit doet met de Hart – Nier as en gezondheidsproblemen die daar uit voort komen.

Verwachtingen ten aanzien van behandeling met Chinese Geneeswijze. Wanneer er sprake is van Chronische vermoeidheid door Lever Qi stagnatie, Nier Yin leegte, Milt Qi leegte of hitte, dan is het mogelijk binnen 3 maanden goede resultaten te halen met TuiNa en Acupunctuur. Wordt deze vermoeidheid veroorzaakt door Nier leegte en obstructie van flegma dan heb je een langere adem nodig. Dit soort aandoeningen nemen altijd een langere tijd in beslag. Ik heb begrepen dat mensen soms afhaken na 2 maanden, wanneer zij zich al iets beter voelen. Dit valt dan vaak samen met het feit dat behandeling na een x aantal keer niet meer wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Jammer genoeg zullen in de meeste gevallen de klachten terug komen.

Uit bovenstaand betoog kun je opmaken dat het belangrijk is om naast therapie ook de voeding aan te passen. Let vooral ook op voeding dat rijk is aan vitamines en mineralen. Eventueel speciale kruiden. Beweging met mate blijft ook belangrijk. Denk daarbij aan Qi Gong, Tai Ji, Yoga en wandelen.

Ik zie dagelijks cliënten in mijn praktijk die hulp vragen bij het vinden van de balans tussen de eisen die de huidige maatschappij aan het stelt en de prioriteitstelling ten aanzien van hun vrije tijd, voeding en lifestyle.

In het kader van: ‘beter voorkomen dan genezen’ zie ik bovengenoemde ook als een pleidooi voor aandacht voor gezondere voeding en leefwijze zoals deze al eeuwen worden beschreven door verschillende Oosterse Wijsgeleerden in combinatie met de kennis die we tegenwoordig bezitten ten aanzien van de kwaliteit van voeding in onze huidige maatschappij.