Emotie en onze gezondheid

Emoties zijn van alle dag en van alle tijden. Je bent blij als alles mee zit, verdrietig als je iemand mist of pijn hebt. Je bent boos als zaken niet helemaal gaan zoals je had gedacht, bang als je je in een gevaarlijke situatie bevindt en melancholisch als je terug denkt aan betere tijden. In normale omstandigheden is er een gezonde bezorgdheid voor positieve en negatieve ervaringen van het leven.

Een overdaad aan emotie vreet energie, verstoort de energiehuishouding en verzwakt het immuunsysteem. Onze maatschappij veroorzaakt op emotioneel vlak steeds meer uitdagingen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Meer aandacht voor gezonde voeding en -leefwijze kan ons helpen de balans te bewaren en onze lichamelijke en emotionele weerbaarheid te vergroten.

Binnen Traditional Chinese Medicine (TCM) vallen emoties onder de interne oorzaken (Nei Yin). Met andere woorden het speelt zich binnen het lichaam af en veroorzaakt zo klachten.

Elke emotie heeft een eigen effect op onze Qi, levenskracht/energie. Emoties kunnen onze energie doen oplossen of juist chaos veroorzaken in het lijf. Hierdoor hebben emoties ook effect op onze organen en meridianen. Elke emotie heeft zelfs een voorkeur voor een orgaan. Hierdoor heeft een orgaan dat niet goed functioneert weer effect op een of meerdere emoties. Emoties en organen hebben effect op elkaar.

Dit is belangrijk want het is al duizenden jaren bekend dat emoties je gezondheid kunnen ondermijnen. Zeker als ze plotseling of te heftig zijn of als ze te lang duren of zich steeds herhalen en zeker als ze niet geuit worden. Wanneer duidelijk is wat emoties veroorzaken in het lichaam, kan het lichaam beïnvloed worden om tot een gezonde balans te komen door middel van onder andere acupunctuur of TuiNa Therapie. Voor e behandeling van heftige emotie en trauma is ook een NADA protocol ontwikkeld welke gebaseerd is op TCM.

De mens maakt deel uit van de natuur en is een weerspiegeling van het universum. Als je de universele beweging van Qi begrijpt, begrijp je de beweging in het lichaam. Binnen de 5 elementen of -fasenleer hoort bij elk element een beweging, een orgaan, weefsel, zintuig enzovoorts. In normale omstandigheden is het lichaam en de natuurlijke beweging in balans. Als de balans verstoort wordt praten we in het kader van emoties over Qi Qing oftewel de 7 ziekmakende emoties die de natuurlijke richting van Qi veranderen.

Ziek-

makende emotie

Element qì* Orgaan en meridiaan

yῑn / yáng

#

Weefsel

Woede Hout Stijgt/ stagneert Lever /Galblaas Pees © (stijfheid)
Vreugde Vuur Verspreidt

/vertraagt

Hart / Dunne darm Pericard / Driewarmer Bloedvat (bloed-stase)
Piekeren Aarde Stagneert Milt / Maag Spier @ (zwakte)
Verdriet

Melan-cholie

Metaal Lost op

put uit

Long / Dikke darm

 

Huid @

(koude gevoel)

Angst

 

Water Daalt Nier / Blaas Bot © (ver-vorming)
Schok   Chaotisch Hart  

Figuur 1. Overzicht samenvatting ( Martens, 2006 hst. 39* en 43#): Invloed emoties op
het lichaam volgens het weefsel, aangedane orgaan en het © Chronische karakter of
@Acuut en snel oplosbaar.

 

Woede en frustratie zorgt ervoor dat energie in het lichaam naar boven stijgt. Opgekropte woede stagneert de energie stroom in het lichaam. Maar ook verontwaardiging, vijandigheid en bitterheid behoren hierbij. Dit uit zich in een rood gezicht, rode ogen, geïrriteerdheid, woede uitbarstingen of gelatenheid, niet accepteren van eigen of andermans grenzen. Fysieke klachten kunnen zich presenteren als duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, ontstoken sinussen, verhoogde spierspanning met name in nek en schouders, pijn rond het middenrif of in de flanken, zuchten, PMS, trillen, beven, tics en epilepsie.

Vreugde zorgt er voor dat de energie in het lichaam in harmonie is en ontspant. Vuur element uit balans kan zich voordoen als een overmaat of te weinig passie of ijdelheid en jalousie. Te veel ‘vreugde’ of manie kan het hart beschadigen. Op lichamelijk vlak kan zich dit uitten in concentratieproblemen, fobieën, hartkloppingen, aanvallen van overvloedige transpiratie en slaapstoornissen. Of zelfs onsamenhangende spraak en grillig gedrag.

Piekeren en tobben stagneert of verstrikt Qi. Dit kan vervolgens ook tot over bezorgdheid, loyaliteitsconflicten of obsessie leiden. Men kan last hebben van vermoeidheid, vergeetachtigheid, gebrek aan kracht, opgeblazen buik, verstoring van eetlust, -eetpatroon of -ontlasting. Ook kan dit slapeloosheid veroorzaken of een op hol geslagen bloedsuikerspiegel.

Verdriet en melancholie  zorgen voor een energie die van buiten naar binnen in het lijf gaat en oplost. Uit balans kunnen zich op emotioneel vlak klachten voor doen als depressie, rouwen, geen afscheid kunnen of willen nemen, blijven hangen in het verleden. Overdreven bezorgdheid en verdriet verzwakken en blokkeren de long. De borstkas wordt ingetrokken en de ademhaling blijft oppervlakkig. Dit kan zich vertalen in lichamelijke klachten als kortademigheid, hyperventilatie, traag spreken, spontaan zweten, snel huilen en hyperventilatie.

Diep gewortelde angst die er voor zorgt dat de energie naar beneden wordt getrokken beschadigt de nieren maar ook de blaas. Op emotioneel vlak kunnen ze zich uiten als faalangst, geslotenheid, conflict met de tijd, uitstelgedrag en ‘gevoelloosheid’. Angst kan resulteren in lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, paniek, rugklachten, kouwelijkheid en uitputting of burn-out. Maar ook nachtelijk urine verlies of incontinentie en diarree.

Mentale shock daarentegen is een ander soort emotie, deze zorgt ervoor dat energie chaotisch wordt.  Dit uit zich in slapeloosheid, hartkloppingen, kortademigheid tot zelfs onvermogen tot schreeuwen, warrige taal en een starende blik.

Al deze emoties kunnen ook slaap problemen veroorzaken.

Er valt zo veel te vertellen over dit onderwerp. Dit en meer hierover is te lezen in onderstaande boeken.

Maciocia, G., (2005), De praktijk van de Chinese Geneeskunde, Nederlandse vertaling, Brussel, Satas
Martens, G. (2006), Huang Di Nei Jing Su Wen, Maastricht, Uitg. Boekenplan
Martens, G.,(2007), Huang Di Ba Shi Yi Nan Ying, ‘opheldering van moeilijke kwesties in klassieke teksten’ Chinese geneeskunde in vraag en antwoord, Uit Engelse bronnen vertaald, Maastricht, Boekenplan
Pirog, J.E.,(1996), The Practical Application of Meridian Style Acupuncture, California Pacific View Press, Berkeley
Wang, Yu-Yi, Robertson J.D., (2008) Applied Channell Theory in Chinese Medicine: Wang Ju-Yi’s Lectures on Channel Therapeutics, Seattle, Eastland Press