HandsOn Qi filosofie

20160806_130354Vanuit de Chinese filosofie biedt HandsOn Qi, naast Acupunctuur, TuiNa Therapie en (Stoel-) massages ook een persoonlijk voeding- en lifestyle plan en begeleidende sessies. Alles is één. Je komt weer in balans. Je krijgt weer grip op je voeding, je leven en je voelt je weer fit.

Vanuit de Traditional Chinese Medicine (TCM) kent men o.a. het Yin en Yang principe en de 5 elementen als manier om balans te omschrijven en te beïnvloeden. Men gaat bij ziekte c.q. gezondheidsklachten uit van een disbalans van het systeem op micro en macroniveau. Vanuit bovengenoemde principes kan gewerkt worden naar een betere balans.

Veel mensen zitten ‘vast’ in hun hoofd en soms uit zich dat ook letterlijk in vastzittende spieren. Een verandering in voeding en lifestyle kan grote impact hebben op het persoonlijk welbevinden van de mens.

HandsOn Qi kan helpen de levenskracht weer in beweging en in balans te brengen middels de eeuwenoude principes van Chinese geneeskunde aangevuld met hedendaagse kennis.

‘Heal the heart first

followed by the external treatment

and dietary therapies

use medicine as the last resort’

*The Medical Classic of the Yellow Emperor

‘Genees eerst het hart, gevolgd door een externe behandeling en dieet therapieën, gebruik geneeskunde als laatste redmiddel’.

De huidige maatschappij heeft steeds meer aandacht voor mens en milieu. Niet in het minst doordat we worden geconfronteerd met klimaatverandering op wereldniveau maar ook met toename van stress, slapeloosheid, burn-out, degeneratieve-  en voeding gerelateerde gezondheidsklachten. Mensen die er oog voor hebben zien ook verandering in ons gedrag ten aanzien van onze omgeving en ons zelf. Agressie om ons heen en steeds meer oplopende druk vanuit werk en gezin.

Op wereldniveau zien wij meer en meer hoopgevende initiatieven om een positieve invloed uit te oefenen op het klimaat en aardse bronnen. Als individu kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen gezondheid en welbevinden. Dit kan door leven in balans. Dit hebben wij wel zelf in de hand. Verander de wereld, begin bij jezelf.

Bij welke klachten?

Wat is Acupunctuur?

Wat is TuiNa Therapie?

Wat is Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM)?

Wat is een HandsOn Qi Plan?

 

Wil je weten wat HandsOn Qi voor jou kan betekenen? Maak een afspraak voor een
gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek