Hart en dunne darm

Binnen de Chinese Medicine (TCM) komen deze organen binnen de vijf elementenleer overeen met de vuurfase, de zuidelijke richting, het zomerseizoen, de klimatologische toestand hitte, de kleur rood, de emotie blijdschap, het geluid van lachen, de smaak bitter, de geur van verbranding. Hun zintuig is de tong. Je kent het spreekwoord wel: ‘het hart op de tong hebben’. Ze beïnvloedt de bloedvaten en hun gezondheid wordt weerspiegeld in het gezicht.

Het hart reguleert de bloedvaten en is verantwoordelijk voor het erdoorheen verplaatsen van de vitale substantie bloed. Het slaat ook de ‘geest’ op en is daarom het orgaan dat het meest wordt geassocieerd met mentale processen.

Bijna alle aandoeningen van het hart zijn die van zwakte. De vier categorieën van hartzwakte zijn deficiënt hart qi, -yang, -bloed en -yin. De belangrijkste functies van het hart zijn verbonden met de geest en de bloedvaten. Zo zijn bepaalde symptomen onder hen een vorm van emotionele stress, duizeligheid, hartkloppingen en kortademigheid, die alle patronen van hartaandoeningen gemeen hebben.

Een tekort aan qi in dit orgaan wordt gekenmerkt door algemene vermoeidheid, hijgen een oppervlakkige ademhaling en frequent zweten. Wanneer het gezicht gezwollen en asgrauw of blauwgroen is en de ledematen koud zijn, wordt de aandoening deficiënte hart-yang genoemd. Rusteloosheid, prikkelbaarheid, duizeligheid, slaperigheid of slapeloosheid zijn typische symptomen van een tekort aan hartbloed. In meer gevorderde gevallen ontwikkelt zich een tekort aan hart-yin met een hitte gevoel in de handpalmen en het gezicht, lichte koorts en nachtelijk zweten. Hart exces komt voort uit een overmaat aan ‘hartvuur’. Dit wordt gekenmerkt door koorts, soms gepaard gaande met delirium, een snelle polsslag, intense rusteloosheid, slapeloosheid of frequente nachtmerries, een felrood gezicht, een rode en pijnlijke tong en vaak een branderig gevoel tijdens het plassen. Dit laatste wordt beschouwd als het resultaat van de overdracht van warmte van het hart naar de dunne darm, wat de rol van de dunne darm in het metabolisme en het lichaamsbeheer van water verstoort. De energie van het hart is binnen de orgaanklok op zijn max tussen 11.00 en 13.00 en zijn minst tussen 23.00 en 01.00 uur.

De dunne darm scheidt de afvalstoffen van de voedzame elementen van voedsel. De voedzame elementen worden door het lichaam verdeeld, terwijl de afvalstoffen naar de dikke darm worden gestuurd. Op emotioneel niveau scheidt de dunne darm ook hetgeen je wilt behouden en weg wilt doen of het ‘juiste en onjuiste. De energie van de dunne darm is binnen de orgaanklok op zijn max tussen 13.00 en 15.00 en zijn minst tussen 01.00 en 03.00 uur.