Hoofdpijn

hoofdpijnHOOFDPIJN is een veelgehoorde klacht. Niet elke hoofdpijn is hetzelfde. Het ligt dus in de verwachting dat elke soort een andere benadering vraagt.

In de Traditioneel Chinese Geneeswijze (TCG) kijkt men naar verschillende uitingen om de precieze oorzaak hiervan te kunnen achterhalen en aan te pakken. We kennen verschillende soorten pijn en verschillende soorten hoofdpijn met de verschillende onderliggende oorzaken en dus behandelingen.

We kennen de volgende:

Hoofdpijn aan de zijkant van het hoofd aan 1 of beide kanten, acuut of kloppen
Temporale hoofdpijn meestal aan 1 kant, kloppend van karakter
Hoofdpijn aan het voorhoofd, eventueel met dof of zwaarte gevoel of met duizeligheid
Hoofdpijn op het kruin, acuut scherp of dof die verbetert als je gaat liggen
Hoofdpijn over het hele hoofd, dof of leegte gevoel, of acuut, intens en een volte gevoel.
Hoofdpijn aan de achterkant van het hoofd, chronisch of acuut met een stijve nek
Hoofdpijn aan de zijkant, temporaal en wenkbrauwen, vaak ‘barstende’ hoofdpijn eventueel met misselijkheid, visuele stoornis, doofheid, irriteerbaarheid en slaapproblemen.

Hoofdpijn verergert soms gedurende de dag, door activiteit, emotie, dieet of als men ligt. In sommige gevallen wordt deze erger in de avond of nacht, door rust. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Externe ‘volte’ of Biao Shi
Hoofdpijn, zoals alle pijn, ontstaat als er geen goede doorstroming van Qi en ‘bloed’is. Dit kan veroorzaakt worden door een Externe volte of Shi. Dan wordt deze doorstroming gehinderd door wat wij in de TCG een externe pathogeen noemen. Meestal heeft men acuut en intense hoofdpijn en last van stijfheid aan het hoofd met eventueel ook een stijve nek en schouders. Externe voltes ontstaan vaak als gevolg van het extern fenomeen ‘Wind’, in combinatie met Koude, Hitte of ‘Damp’. Er kan een verband zijn met verkoudheid of griep of men heeft op de tocht gestaan waardoor een stijve nek veroorzaakt werd. Of men heeft onder een open raam geslapen hebben. Deze conditie kan hoofdpijn veroorzaken.

Interne ‘volte’ of Li Shi
Hoofdpijn kent ook interne oorzaken zoals interne volte. Deze hoofdlijn kan explosief en pulserend aanvoelen. Een drukkend gevoel kan wijzen op ‘interne lever wind’. Druk op het hoofd kan de pijn verergeren, maar ook lichaamsbeweging of door te gaan liggen of te eten. Een interne volte zie je in de vorm van hitte door ‘Lever Yang’ (denk aan migraine) of ‘Lever vuur’ door woede en frustratie. Of ‘Damp’ of ‘Slijm’ waarbij interne residu een rol speelt. Deze is vaak chronisch en wordt vaak veroorzaakt door een verslechterde functie of leegte van nier, long en milt Qi. In dat geval kan het hoofd zwaar en beneveld aanvoelen met vooral in de ochtend moeite met concentratie of duizeligheid met troebel zicht. Denk hierbij ook aan verkeerde voedingsgewoonte en leefstijl. Interne damp of slijm kan op zijn beurt weer interne hitte veroorzaken door de stagnatie, deze veroorzaakt dan ook hoofdpijn in de vorm van Qi stagnatie, ‘stijgend yang’ of interne’ wind’ met stijfheid aan nek en schouders. Ten slotte zien we ook dat gevolgen van een trauma een interne volte kan veroorzaken. Dit zal een stekende pijn op de specifieke plek zijn op de plek van het (eventueel oude) trauma door bloed stase.

Interne ‘leegte’ of Li Xu
Leegte hoofdpijn kent vaak een geleidelijk begin en is van lange duur. Hoofdpijn overdag wijst vaak op Qi of Yang leegte en hoofdpijn in de avond op Bloed of Yin leegte. Bij hoofdpijn door interne leegte heeft men vaak ook een leeg gevoel in het hoofd of voelt de hoofdpijn dof aan. Ze verbetert vaak door rust, door te gaan liggen of door druk uit te oefenen op de zere plek. Soms helpt het om gewoon te eten. Lang staan kan hoofdpijn door leegte verergeren. Deze hoofdpijn kan veroorzaakt worden door leegte van Yang, Yin, Jing, Qi of Bloed. Qi of bloed kan soms niet voldoende het hoofd bereiken waardoor pijn door leegte wordt veroorzaakt. Deze wordt ook weer veroorzaakt door aan de ene kant constitutionele factoren in de vorm van wat wij Jing leegte noemen (vaak is de hoofdpijn al vanaf de kindertijd aanwezig). Nier Jing leegte kan ook een oorzaak zijn bij mannen die excessief seksueel actief zijn en bij vrouwen die te kort op elkaar bevallen zijn. Aan de andere kant kan ook verkeerde voeding of lifestyle hier invloed op hebben. Denk dan aan mentale overbelasting of overwerk die nier yin leegte kan veroorzaken.

Als we het binnen de Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG) over pijn hebben in zijn algemeenheid, dan luidt de verklaring: ‘tong ze bu tong, bu tong ze tong’ met andere woorden als de stroming vrij is is er geen pijn, als de stroming niet vrij is zal er pijn zijn. Hoofdpijn wordt dus veroorzaakt doordat de stroming niet vrij is. De bovengenoemde energetische oorzaken van hoofdpijn die ten grondslag liggen aan die ‘niet vrije stroming’ bepalen de behandeling.

Mocht je jezelf herkennen in een van de bovenstaande klachten. Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. We kunnen kijken of TuiNa Therapie, Acupunctuur en voedingsadvies kan helpen.

Interview met Massage magazine over hoofdpijnklachten