Literatuur Burnout

  • Burnout voorkomen en overwinnen, Sigrid Engelbrecht
  • Theo Compernolle ontmaskert de multitask-mythe, Focus blog 2015
  • Grondslagen Chinese Geneeskunde, Giovanni Maciocia
  • Diagnostiek in de Chinese Geneeskunde, Giovanni Maciocia
  • Syllabus opleiding Westerse Medische Basiskennis, Total Health
  • Merck Manual Medisch Handboek
  • Bijnier-uitputting, het stresssyndroom v d 21e eeuw, James L. Wilson
  • Waarom duurt burnout zo lang, Carolien Hamming