TCM en voeding

Chinese voedingsleer

Gezonde voeding en Traditional Chinese Medicine (TCM)

Voeding neemt voor de meesten van ons een belangrijke plek in, in ons dagelijks leven. In de westerse wereld is afgelopen eeuw veel onderzoek gedaan naar wat nu wel en niet gezond is om te eten. Veel uitkomsten van onderzoeken zijn inmiddels achterhaald. Daar wordt echter niet veel over bekend gemaakt. Ook speelt een rol dat veel onderzoeken niet (meer) door onafhankelijke onderzoekers worden gedaan.De voedingsmiddelen industrie en de verschillende gezondheidsorganisaties bepalen voor een groot deel welke informatie beschikbaar komt voor de consument. Vaak is de informatie tegenstrijdig. Als je ziet hoeveel informatie er inmiddels beschikbaar is via internet is dat geen gelukkige situatie. De consument ziet tussen de bomen het bos niet meer en neemt, soms ten onrechte, aan dat hij/zij gezond eet.

Ziekten, obesitas en ongepast gedrag geven, voor diegene die hier oog voor hebben, een goede indicatie hoe het met onze dagelijkse voeding gesteld is. De uitdrukking: ‘Je bent wat je eet’ is in dat licht een waarheid als een koe.

De Chinese filosofie gaat uit van de balans. Je lichamelijk en geestelijke balans en welzijn hangt nauw samen met je voeding en de kwaliteit daarvan. Wat we eten heeft invloed op onze organen en emoties. Welke voeding goed is voor de een, hoeft niet specifiek gezond te zijn voor een ander. Ieder mens heeft zijn eigen balans. Heb je een hitte constitutie dan kan bijvoorbeeld verwarmend voedsel daar nog eens een schepje bovenop doen en je nog meer uit balans brengen. Heb je last van klachten die met damp/vocht te maken hebben dan is het bijvoorbeeld verstandiger om damp bevorderend voedsel te mijden.

De TCM kijkt op een filosofische, traditionele manier naar wat en hoe de mens zou moeten eten, wil deze gezond en in balans kunnen leven. Deze levert een systematiek gebaseerd op plaats, seizoen, natuur, smaak, meridiaangerichtheid, beweging, 5 elementen/transformaties en yin en yang. Deze informatie, gecombineerd met recente informatie uit westerse biofysica en voedingswetenschap, en informatie over levensmiddelen en voedingsmiddelen biedt mogelijk enkele handvatten.

Benieuwd naar wat voor jou specifiek de juiste voeding is? Binnen een HandsOn Qi Plan consult wordt gekeken naar welke voeding bijdraagt aan verbetering van de betreffende klacht en welke beter te mijden. Meer weten? Maak een afspraak.