TCM (Traditional Chinese Medicin)

Traditional Chinese Medicine, of TCM is al meer dan 3000 jaar oud en is ontwikkeld in de oudheid, door nauwgezette observatie van de natuur, de kosmos en het lichaam. Hierdoor is de TCM in staat om fysieke, emotionele, psychologische en omgevingsfactoren en voorouderlijke factoren met elkaar in verband te brengen. Men ontwikkelde door de eeuwen heen, een zeer concreet systeem, met een eigen fysiologie en diagnostiek en verschillende behandelmethoden zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde en Tui-Na therapie.

Het basisprincipe gaat uit van het Yin en Yang principe, en de 5 elementen theorie. Er wordt grote nadruk gelegd op de rol van de vitale substanties, de organen, de meridianen, de verschillende ziekteoorzaken en emoties. Deze principes worden in de volgende hoofdstukken wat verder toegelicht.